Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №345-р "Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту"

5/18/15

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 квітня 2015 р. N 345-р

Київ

Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

Схвалити розроблені Міністерством фінансів плани імплементації актів законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту за переліком згідно з додатком.
Міністерству фінансів:

разом з іншими суб'єктами, відповідальними за виконання зазначених планів, забезпечити їх виконання;
за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;
подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

Прем'єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК



Інд. 34




Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. N 345-рПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Директива 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 травня 2006 р. про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності (Офіційний вісник ЄС, L 255, 9 червня 2005 р., с. 152 - 159).

2. Директива 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2013 р. про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов'язану звітність певних типів підприємств (Офіційний вісник ЄС, L 182, 29 червня 2013 р., с. 19 - 76).

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити