Проекти нормативно-правових актів

6/5/18

Архів 2017

ДатаНазва нормативного актуПовідомлення
про оприлюднення
Опис документуДодатки

Звіти щодо консультацій з громадськістю

05.06.2018Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження порядків проведення рейтинговогоголосування при обранні представників професійних організацій аудиторів табухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до номінаційногокомітету та до комісії з атестації"
Повідомлення про оприлюдненняПроект наказу підготовлено з метою реалізації норм частини першої статті 16 та частини восьмої статті 19 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проектом постанови пропонується визначити порядок проведення рейтингового голосування при обранні представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до номінаційного комітету та до комісії з атестації, у разі якщо загальна кількість делегованих до номінаційного комітету представників таких професійних організацій більше трьох та до комісії з атестації більше двох.

Додаток 1


Додаток 2

Звіт
01.06.2018Проект Постанови "Деякі питання реалізації статті 26 Бюджетного кодексу України та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Українивід 28 вересня 2011 р. № 1001"
Повідомлення про оприлюднення

Проект постанови розроблено з метою визначення
основних засад здійснення внутрішнього контролю,
а також удосконалення діяльності з
внутрішнього аудиту з урахуванням
міжнародних стандартів і найкращих
практик ЄС у цій сфері.

Додаток
24.05.2018Проект Закону України "Про внесення зміндо статті 1, статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»Повідомлення про оприлюднення
Законопроект удосконалює та уніфіковує процедуру адміністративного оскарження рішень контролюючих органів щодо нарахування ЄСВ, зменшує строки розгляду таких скарг в адміністративному порядку з 30 до 20 днів,надає можливість на продовження строків розгляду скарг для більш детального, всебічного та обґрунтованого дослідження матеріалів скарг платників ЄСВ.
Більше деталей тут
Додаток
21.05.2018Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Положенняпро документальне забезпеченнязаписів у бухгалтерському обліку"Повідомлення про оприлюдненняПроект наказу підготовлено для реалізації норм Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень».

Проектом наказу передбачає внесення змін до Положення в частині:
1) неістотних недоліків в документах, які містять відомості про господарську операцію;
2) уточнення щодо особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

21.05.2018Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користьфізичних осіб, і сум утриманого з них податку"Повідомлення про оприлюднення
Проект акту розроблений Мінфіном з метою приведення

переліку ознак доходів фізичних осіб, визначених додатком до Порядку, у відповідність із прийнятими законодавчими змінами до Податкового кодексу України.

Додаток
17.05.2018Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та 2 «Консолідована фінансова звітність»"Повідомлення про оприлюднення

З метою удосконалення нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку Міністерством фінансів України підготовлено проект наказу, яким затверджуються зміни до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» і 2 «Консолідована фінансова звітність», затверджених наказами Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 і від 27.06.2013 № 628 відповідно. Зокрема, передбачено доповнити та уточнити деякі терміни та норми, які були внесені до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень».

Додаток 1


14.05.2018Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій"
Повідомлення про оприлюднення
Проект постанови запроваджує механізм обміну інформацією в електронному вигляді при введенні в експлуатацію, технічному обслуговуванні та ремонті РРО через центри сервісного обслуговування; удосконалює порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, що створить передумови для врегулювання взаємовідносин між підприємцями і центрами сервісного обслуговування; покращує процес обміну інформацією між територіальними органами ДФС і центрами сервісного обслуговування при введенні РРО в експлуатацію та подальшому їх обслуговуванні.Додаток
03.05.2018Проект Антикорупційної програми Міністерства фінансів України на 2018 рікПовідомлення про оприлюдненняПроектом Антикорупційної програми Мінфіну на 2018 рік визначено засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Міністерства які ґрунтуються на необхідності виявлення: групи основних причин допущення порушень і неефективного управління державними ресурсами та їх впливу на результати діяльності органів публічного сектору; ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків; причинно-наслідкових зв’язків, котрі можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень; типів фінансових порушень і недоліків.Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3
Звіт
02.05.2018Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядків проведення рейтингового голосування при обранні представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до номінаційного комітету та до комісії з атестації"Повідомлення про оприлюдненняПроектом постанови пропонується затвердити Порядок проведення рейтингового голосування при обранні представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до номінаційного комітету та Порядок проведення рейтингового голосування при обранні представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до комісії з атестації.

Прийняття проекту постанови дозволить реалізувати норми Закону в частині визначення порядку проведення рейтингового голосування при обранні представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до номінаційного комітету та до комісії з атестації.

Додаток 1

Додаток 2
Звіт
26.04.2018Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про проведення пілотного проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей, призначених для реєстрації розрахункових операцій"Повідомлення про оприлюдненняМінфін напрацював проект Постанови для запровадження пілотного проекту, під час якого буде проведено вивчення та дослідну експлуатацію новітніх моделей для реєстрації розрахункових операцій, зокрема, удосконалених комп’ютерно-касових систем, програмних та програмно-технічних комплексів і їх можливість використання для розрахункових операцій.

Більше деталей за посиланням:https://goo.gl/v65wdv
ДодатокЗвіт
17.04.2018Проект постанови Кабінету міністрів України Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності
Повідомлення про оприлюдненняПроект постанови підготовлено з метою приведення Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2000 № 419, у відповідність із ЗакономУкраїни від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень».ДодатокЗвіт
05.04.2018Проект наказу Міністерства фінансів "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів Українивід 26 червня 2014 року № 728"

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу розроблено для приведення актів міністерства у відповідність із вимогами діючого законодавства, а саме із постановою Уряду від 22.07.2016 № 469, якою виключено із повноважень Мінфіну здійснення нормативно-правового регулювання у сфері державного фінансового контролю.

05.04.2018

Проект наказу Міністерства фінансів "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 03 жовтня 2011 року № 1236"

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу розроблено у зв’язку із приведенням актів міністерства у відповідність із
вимогами діючого законодавства, а саме із постановою Уряду від 22.07.2016 № 469, якою виключено із повноважень Мінфіну здійснення нормативно-правового регулювання у сфері державного фінансового контролю.


05.02.2018Проект наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків"Повідомлення про оприлюднення

Мета - приведення нормативно-правового акту у відповідність до Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», яким внесені зміни до пункту 100.13 статті 100 Податкового кодексу України у частині розмежування повноважень Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби України.

Додаток
02.04.2018Проект наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Змін до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності
Повідомлення про оприлюднення

Для удосконалення та приведення
Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій
підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських
організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної
власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 №
1213 (далі – Положення), у відповідність із законодавством України підготовлено
проект наказу. Проектом наказу вносяться зміни до Положення, зокрема, пропонується розділ
III доповнити новими абзацами
щодо відображення в бухгалтерському
обліку операцій, пов’язаних з орендою основних засобів та інших активів та з нарахуванням амортизації на них; доповнити новим розділом V щодо відображення в бухгалтерському обліку
операцій, пов’язаних з статутним капіталом
державного підприємства у разі приватизації.

Додаток
28.02.2018

Проект наказу Міністерства фінансів "Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту"

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу розроблено на
виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 11.01.2018 № 404/2/1-18 щодо Плану
організації підготовки проектів актів,
необхідних для забезпечення реалізації
Закону України від 07.12.2017 року № 2245-VІІІ
«Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2018 році».

Додаток 1
Додаток 2
23.02.2018Проект Закону України "Провнесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про державне регулюваннявидобутку, виробництва і використаннядорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями зними"Повідомлення про оприлюднення

Головна мета напрацьованого законопроекту - законодавчо забезпечити дерегуляцію господарської діяльності у сфері пробірного контролю та усунути надлишкові та дублюючі функції контролюючих органів у цій сфері.
Зокрема, законопроект:
- врегульовує повноваження органів контролю за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним каміння;
- посилює відповідальність суб’єктів господарювання за порушення вимог законодавства у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
- уточнює функції Мінфіну як органу, на який покладено реалізацію державної політики у сфері державного пробірного контролю, із виключенням повноважень щодо здійснення ним контрольно-наглядових функцій.

Докладніше про законопроект за посиланням:https://goo.gl/2yHWs5
14.02.2018

Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Провнесення змін до пункту 1 Порядку проведенняконтролюючими органами зустрічних звірок"

Повідомлення про оприлюднення
Проект акту розроблений Мінфіном разом з ДФС для приведення нормативно-правових актівКабінету Міністрів у відповідність

до Закону України від 07.12.2017 року №
2245-VІІІ «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2018 році».

Додатки
09.02.2018Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних"
Повідомлення про оприлюднення
Докладніше про проект Постанови за посиланням: https://goo.gl/QF5bZJДодатки
07.02.2018Проект наказу Міністерства фінансів "Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу розроблено з метою внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435.

Додатки
07.02.2018Проект наказу Міністерства фінансів "Про внесення змін до Інструкції про порядок нарахування і сплатиєдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу розроблено з метою внесення змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449.

Додатки
01.02.2018

Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2018–2025 роки"

Повідомлення про оприлюднення

Проектом постанови передбачається затвердження
Стратегії модернізації системи бухгалтерського
обліку в державному секторі на 2018–2025
роки та визнання такою, що втратила
чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня
2007 р. № 34 «Про затвердження Стратегії модернізації
системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки».

Додаток 1
Додаток 2
01.02.2018Проект наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування"
Повідомлення про оприлюднення
Проект наказу розроблено відповідно до статті58 Бюджетного кодексу України, Положення

про Міністерство фінансів України,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2014 року
№ 375 та з метою встановлення положень щодо
складання та подання звітності розпорядниками, одержувачами
бюджетних коштів та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
із застосуванням автоматизованої системи
подання електронної звітності клієнтами
Державної казначейської служби України
– АС «Є-Звітність».

Додатки 1


Додаток 2

Додаток 3

30.01.2018Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання власних надходжень розпорядників коштів державного бюджету, які здійснювали свою діяльність на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що обліковувались на єдиному казначейському рахунку станом на день відключення системи електронних платежів Національного банку України"
Повідомлення про оприлюднення
Проект Постанови передбачає визначення механізму використаннявласних надходжень розпорядників коштів державного бюджету, які здійснювалисвою діяльність на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,які обліковувалися на єдиному казначейському рахунку станом на день відключеннясистеми електронних платежів Національного банку України.Додаток
19.01.2018Проект Закону України «Про внесення змін додеяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму тафінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Повідомлення про оприлюднення

Докладніше про законопроект за посиланням:https://goo.gl/KvbwXYДодаток
18.01.2018Проект наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету"Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу розроблено з метою
нормативного врегулювання порядку відкриття рахунків для зарахування доходів до державного бюджету у зв’язку із запровадженням централізованої моделі виконання
дохідної частини державного бюджету (рахунки для зарахування доходів до державного бюджету будуть відкриватись на балансі Державної казначейської служби України).

Додаток
16.01.2018Проект наказу Міністерства фінансів "Про затвердження змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"Повідомлення про оприлюднення
У 2018 році Казначейством запроваджується централізована модель виконання дохідної частини бюджетів. Для цього необхідно визначити механізм відкриття рахунків для зарахування надходжень до місцевих бюджетів при такій моделі. У зв'язку з цим даним наказом вносяться деякі зміни до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938.Додатки
05.01.2018Проект наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України"
Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу спрямований на запровадження централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів. Зокрема, йдеться про відкриття рахунків на балансі Казначейства для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Додатки
04.01.2018Проект наказу Міністерства фінансів "Про внесення змін до положень про територіальні органів Державної казначейської служби України

Повідомлення про оприлюднення

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити