Проекти нормативно-правових актів - 2019 рік

4/17/19

Архів 2018

ДАТАНазва нормативного актуПовідомлення про оприлюдненняОпис документуДодатки
17.04.2019Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку "Повідомлення про оприлюдненняПроектом наказу пропонується внести зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 (далі – Інструкція № 291), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 № 186 (далі – План рахунків № 186), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 № 415, та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73.Додаток
04.04.2019Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку призупинення бюджетних асигнувань"Повідомлення про обговоренняПроект наказу розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України,Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 375, з метою удосконалення порядку застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства у вигляді призупинення бюджетних асигнувань та приведення у відповідність до законодавства.Додаток1

Додаток2
3.04.2019Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 і від 14 червня 2017 р. № 425"Повідомлення про обговоренняПрийняття постанови має на меті створення якісної та ефективної системи надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговуваннянаселення України, на рівні державних та міжнародних стандартів.Додаток

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Пояснювальна записка
01.03.2019Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності"Повідомлення про оприлюдненняПроектпостановипідготовлено з метою приведення Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2000 № 419 (далі – Порядок), у відповідність із законодавством, зокрема законами України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».Додаток
27.02.2019Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм"Повідомлення про оприлюдненняПроект наказу розроблено з метою приведення положень Загальних вимог до визначення

результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 10.12.2010 № 1536, у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування», прийнятого Верховною Радою України 06.12.2018, та удосконалення програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Зміни до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм
27.02.2019Проект наказу Міністерства фінансів України " Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України"Повідомлення про оприлюдненняПроект наказу розроблено відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України від 22.11.2018 № 2621-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», Закону України від 06.12.2018 № 2646-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування»; Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель»; Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 та з метою актуалізації положень деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з казначейського обслуговування бюджетних коштів та складання бюджетної звітності із врахуванням змін у законодавчих і нормативно-правових актах.Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

08.02.2019Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 2001 року № 574"
Повідомлення про оприлюдненняПроект наказу розроблено відповідно на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 6 грудня 2018 року №2646-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 23 січні 2019 року (протокол №3), та з метоюудосконалення окремих положень Інструкції щодо розмежування повноважень і відповідальності головного розпорядника бюджетних коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм у процесі складання, затвердження та виконання бюджету.Додаток
15.01.2019Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту»
Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу
розроблено з метою приведення актів Міністерства у відповідність до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062 «Про затвердження Основних
засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. №
1001».


06.02.2019Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1062»Повідомлення про оприлюднення

Проект постановирозроблено з метою приведення у відповідність до вимог абзацу першого частинитретьої статті 26 Бюджетного кодексу України.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити