Поточні програми бюджетної підтримки ЄС та відповідні умови

10/6/14

Назва програмиПеріодЗагальна сумаОчікувані результати
Сприяння розвитку взаємної торгівлі шляхом подолання технічних бар’єрів у взаємній торгівлі між Європейським Союзом та Україною2009-201639 млн.o Гармонізація законодавчих і регуляторних засад і стандартів України із засадами та стандартами ЄС в сфері стандартизації, ринкового нагляду, метрології та законодавчої метрології, оцінки відповідності та акредитації
o Реформування установ, що опікуються імплементацією нового законодавства, із особливою увагою питанням відокремлення повноважень в сферах регуляторної діяльності, стандартизації, акредитації та сертифікації.
o Створення необхідних органів з питань оцінки відповідності для забезпечення зовнішньої сертифікації у відповідності до регуляторних вимог. Ця система повинна мати достатній рівень технічних повноважень та незалежності, підтверджений процедурою акредитації.
Підтримка реалізації транспортної стратегії України2010-201465 млн.o Реалізація інституційних реформ в транспортному секторі України
o Підвищення рівня безпеки в транспортному секторі України
o Підвищення якості транспортної інфраструктури
o Збільшення транспортних потоків через територію України
o Адміністративні спроможності стосовно розробки та реалізації національної транспортної стратегії та наближення до законодавства ЄС
Підтримка стратегії управління державним кордоном України2011-201560 млн.o Реалізація інституційних реформ в транспортному секторі України
o Підвищення рівня безпеки в транспортному секторі України
o Підвищення якості транспортної інфраструктури
o Збільшення транспортних потоків через територію України
o Адміністративні спроможності стосовно розробки та реалізації національної транспортної стратегії та наближення до законодавства ЄС
Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України
2013-201845 млн.o Затвердження секторальної програми зі скорочення викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу великими спалювальними установками в електроенергетичному секторі України з метою підготовки України до виконання зобов’язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Це має включати детальний аналіз потреб і стратегію отримання необхідних інвестицій;
o Посилення національних стандартів, які стосуються якості нафтопродуктів (бензину та дизельного палива) та зміцнення системи перевірки якості на відповідність національним стандартам якості. Система якості має бути відкритою для перевірок та подальших вдосконалень.
o Затвердження Україною підходу (моделі) до утримання запасів нафти для забезпечення енергетичної безпеки. Ця модель включатиме в себе створення необхідних механізмів і план поступового нарощування резервів сирої нафти і нафтопродуктів, зокрема згідно із майбутніми зобов’язаннями за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, а також кроки щодо змін у нормативно-правовій базі, що стосується запасів нафти.
Контракт для України з розбудови держави2014-2015355 млн.o Прогрес в боротьбі з корупцією шляхом створення та забезпечення ефективного функціонування спеціалізованого агентства з антикорупційних розслідувань у відповідності до міжнародних стандартів, приведення норм національного законодавства у сфері кримінальних корупційних правопорушень у відповідність до міжнародних норм, впровадження та забезпечення функціонування положень законодавства стосовно незаконного збагачення (із особливою увагою на реформуванні системи судочинства)
o Ефективне застосування процедур декларування та перевірки доходів, активів і видатків та процедур запобігання конфлікту інтересів різних категорій державних службовців.
o Підвищення прозорості та конкурентоздатності у сфері державних закупівель, зокрема шляхом забезпечення конкурентних процедур здійснення закупівель і доступу до інформації
o Поліпшення доступу до інформації, що становить інтерес для громадськості, шляхом приведення у відповідність до положень Закону "Про доступ до публічної інформації" інших законодавчих актів, створення інституційної основи для незалежного нагляду та забезпечення необмеженого доступу до державних реєстрів
o Підвищення рівня прозорості та підзвітності у сфері Управління державними фінансами (УДФ) шляхом оприлюднення звітності про результати виконання Плану заходів щодо впровадження Стратегії розвитку системи управління державними фінансами
o Затвердження та ефективне проведення комплексної реформи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування на основі європейських принципів державного управління
o Завершення конституційної реформи за допомогою інклюзивного та партисипативного процесу відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії
o Завершення гармонізації виборчого законодавства та фінансування політичних партій відповідно до рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ та Групи держав проти корупції (ГРЕКО)


На всі програми бюджетної підтримки розповсюджуються чотири загальні умови надання траншів:Загальні умови
Державна політикаЗадовільний прогрес в реалізації відповідної державної політики.
Макроекономічна стабільністьПроведення надійної, орієнтованої на стабільність макроекономічної політики.
Управління державними фінансамиЗадовільний поступ у проведенні реформи системи управління державними фінансами.
Прозорість бюджетуЗадовільний поступ у забезпеченні доступу громадськості до своєчасної, всеохоплюючої та достовірної інформації стосовно бюджетних питань.


Макрофінансова допомога ЄС та відповідні умови щодо виділення коштів


Назва програмиПеріодЗагальна сумаУмови
Макрофінансова допомога для України. Кредитна лінія ЄС в розмірі до 610 млн. євро2014-2015610 млн.o Покращення системи управління державними фінансами (створення прозорої та недискримінаційної системи державних закупівель, прийняття системи державного внутрішнього фінансового контролю)
o Схвалення національної антикорупційної стратегії, виконання рекомендацій Групи держав проти корупції (ГРЕКО)
o Забезпечення відповідності зобов’язанням перед ВООЗ
o Посилення системи адміністрування податку на додану вартість з метою забезпечення вчасного повернення платежів ПДВ
o Підвищення рівня прозорості в енергетичному секторі (набуття статусу відповідності вимогам "Ініціативи прозорості видобувних галузей", підвищення рівня платежів на користь НАК Нафтогаз, компенсація втрат найбільш вразливих домогосподарств через зростання цін на природний газ)
o Прогрес у виконанні зобов’язань в контексті приєднання до Договору про заснування енергетичного співтовариства
o Забезпечення застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) у фінансовому секторі
Макрофінансова допомога для України. Кредитна лінія ЄС в розмірі до 1 млрд. євро2014-20151 млрд.o Публікування планів дій з державних закупівель
o Виконання положень бюджетного кодексу стосовно прозорості бюджетного процесу (публікація проекту державного бюджету і щомісячних даних про хід його виконання)
o Імплементація антикорупційного законодавства стосовно декларування майна; законодавчі пропозиції стосовно незалежного антикорупційного органу
o Вчасне відшкодування ПДВ в готівковій формі
o Підвищення рівня прозорості діяльності НАК Нафтогаз шляхом запровадження щорічного звітування у відповідності до стандартів IFRS
o Вдосконалення законодавства про системні банки та підвищення рівня прозорості фінансового сектору; імплементація законодавства про фінансові послуги, що є додатком до Угоди про асоціацію

Інфографіки MFP-1-01

MFP-2-01

MFP-3-01

MFP-4-01

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити