Перелік відомостей Міністерства фінансів України, що становлять службову інформацію

12/27/13

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
08 червня 2011 року № 692
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 25 грудня 2013 року № 1154)


ПЕРЕЛІК
відомостей Міністерства фінансів України,
що становлять службову інформацію

1. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Міністерства фінансів України або здійсненням контрольних, наглядових функцій Міністерства фінансів України та органів державної влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, процесами прийняття рішень і передують публічному обговоренню та прийняттю рішень.

2. Службова інформація інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, яка перебуває у володінні Міністерства фінансів України, матеріальним носіям якої присвоєно гриф «Для службового користування».

3. Відомості, що містяться в спільних з іншими державними органами документах (накази, рішення колегій, нарад тощо) Міністерства фінансів України, які ініціатором віднесено до службової інформації, матеріальним носіям якої присвоєно гриф «Для службового користування».

4. Інформація, що міститься в листах, довідках, висновках та інших документах, створених Міністерством фінансів України з використанням службової інформації інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, яка не становить державної таємниці, але розголошення якої може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадському порядку та попередженню заворушень або вчинень злочинів, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації тощо.

5. Інформація Державної служби фінансового моніторингу України щодо суб’єктів господарювання, які відповідно до Закону України від 18 травня 2011 року № 2258-VI «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» є суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

6. Інформація Міністерства фінансів України щодо суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюється Міністерством фінансів України відповідно до законодавства.

7. Інформація, пов’язана із здійсненням контрольних і наглядових функцій Міністерства фінансів України через наглядові ради та ревізійні комісії банків, у капіталізації яких взяла участь держава.

8. Інформація, пов’язана із прийняттям рішення щодо визначення уповноважених банків, через які має здійснюватись виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги.

9. Матеріали щодо взаємовідносин з Російською Федерацією з питань, пов’язаних з поставками російського природного газу до України та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

10. Матеріали щодо врегулювання з Республікою Узбекистан та Республікою Білорусь сальдо розрахунків за 1992–1993 роки.

11. Пропозиції банків для реалізації проектів міжнародних фінансових організацій.

12. Тендерна документація, пропозиції учасників Міжнародних конкурсних торгів за закупівлею «Розробка прикладного програмного забезпечення для Системи управління державними фінансами та інсталяція центральних серверів, апаратного забезпечення та мережевого обладнання» в рамках Проекту модернізації державних фінансів.

13. Відомості про засоби захисту (схеми захисту) від підробки бланків цінних паперів, марок акцизного податку, документів суворої звітності.

14. Акти експертиз на відповідність виготовлених бланків цінних паперів, документів суворої звітності розробленим схемам захисту.

15. Розпорядження Кабінету Міністрів України про зарахування цінностей колекції державної установи «Музей коштовного і декоративного каміння» до Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

16. Акти категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної діяльності Міністерства фінансів України.

17. Узагальнені відомості про організацію технічного захисту інформації у Міністерстві фінансів України.

18. Модель порушника інформаційно-телекомунікаційної системи Міністерства фінансів України.

19. Загальна модель загроз інформації, що циркулює на об’єктах інформаційної діяльності (обробляється в ІТС) Міністерства фінансів України.

20. Узагальнені відомості про комплексну систему захисту інформаційно-телекомунікаційної системи Міністерства фінансів України.

21. Документи (програма, доручення, звіти та інші документи), складені під час організації та проведення аудиторських досліджень.

22. Інформація з питань мобілізаційної роботи та цивільного захисту у Міністерстві фінансів України.

23. Номенклатура посад працівників Міністерства фінансів України, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

24. Номенклатура секретних справ Міністерства фінансів України.

25. Нормативно-розпорядчі, облікові документи та листування з питань оформлення допуску працівників Міністерства фінансів України до державної таємниці.

26. Листи, довідки, висновки та інші документи Міністерства фінансів України (у тому числі внутрівідомчі), підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати шкоди інтересам економічної та фінансової безпеки держави, призвести до витоків конфіденційної інформації тощо.

27. Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної роботи в Міністерстві фінансів України, у разі розголошення яких можливе виникнення перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

28. Інвентаризаційний опис колекції державної установи «Музей коштовного і декоративного каміння», що містить інформацію про ціну колекції.

29. Інструкція по режиму захисту, охороні і збереженню музейної колекції державної установи «Музей коштовного і декоративного каміння».

30. Номенклатура посад працівників державного підприємства «Київська офсетна фабрика», які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

31. Облікові картки працівників державного підприємства «Київська офсетна фабрика» про надання допуску до державної таємниці.

32. Листування із Службою безпеки України з питань допуску працівників державного підприємства «Київська офсетна фабрика» до державної таємниці.

33. Накази про надання/скасування допуску працівників державного підприємства «Київська офсетна фабрика» до державної таємниці.

34. Номенклатура посад працівників державного підприємства «Управління з експлуатації майнового комплексу» Міністерства фінансів України, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

35. Номенклатура секретних справ державного підприємства «Управління з експлуатації майнового комплексу» Міністерства фінансів України.

36. Нормативно-розпорядчі, облікові документи та листування з питань оформлення допуску працівників державного підприємства «Управління з експлуатації майнового комплексу» Міністерства фінансів України до державної таємниці.

37. Листи, довідки, висновки та інші документи державного підприємства «Управління з експлуатації майнового комплексу» Міністерства фінансів України (у тому числі внутрівідомчі), підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати шкоди інтересам економічної та фінансової безпеки держави, призвести до витоків конфіденційної інформації тощо.

38. Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної роботи на державному підприємстві «Управління з експлуатації майнового комплексу» Міністерства фінансів України, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

39. Щомісячна інформація щодо руху грошових коштів підприємств, які належать до сфери управління Міністерства фінансів України.


Директор Департаменту організації роботи Міністерства, документообігу та контролю за виконанням документів І. О. Сафонова

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити