Операції центральних органів державного управління

11/9/18

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в “Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду”. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.
Координатором поширення даних, відповідно до вимог Спеціального стандарту МВФ, в Україні визначено Державну службу статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/imf/imf.html

Примітки:

1) Сектор центральних органів державного управління включає Державний бюджет України; дані наводяться за методологією МВФ (GFSM 1986) та без урахування інформації з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2) Інформація за червень 2018 року уточнена за квартальною звітністю Держказначейства.

3) Включає зміну залишків коштів бюджетів.
4) Дані попереднього періоду – за I квартал 2018 року.

Kaтегорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД Одиниця виміру Дата останніх розрахунків Останні дані
(вересень

2018 р.)

Дані попереднього періоду

(серпень

2018 р)

Операції центральних органів державного управління [1]
Доходи Млн. грн.

Вересень

2018

67 222,1

94 054,7

Видатки та кредитування за вирахуванням погашення Млн. грн.

Вересень

2018

86 349,3

68 900,9

Загальний дефіцит (-) / профіцит (+) Млн. грн.

Вересень

2018

-19 127,2

25 153,8

Фінансування Млн. грн.

Серпень

2018

19 127,2

-25 153,8

За рахунок зовнішніх джерел Млн. грн.

Вересень

2018

458,1

9 510,9

За рахунок внутрішніх джерел [2], у тому числі:
Млн. грн.

Вересень

2018

18 669,1

-34 664,7

надходження від приватизації державного майна Млн. грн.

Вересень

2018

2,0

25,4

Довідково:

Операції Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування [3]
(без коштів з державного бюджету та взаємних розрахунків фондів)

Доходи Млн. грн ІІ кв. 2018

59 253,7

51 108,3

Видатки Млн. грн

ІІ кв. 2018

64 636,0

55 216,7

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити