Операції центральних органів державного управління

1/30/19

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в “Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду”. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.
Координатором поширення даних, відповідно до вимог Спеціального стандарту МВФ, в Україні визначено Державну службу статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/imf/imf.html

Примітки:

1) Сектор центральних органів державного управління включає Державний бюджет України; дані наводяться за методологією МВФ (GFSM 1986, окрім доходів від приватизації, що обліковуються як фінансування) та без урахування інформації з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Дані за вересень 2018 року уточнені за квартальною звітністю Держказначейства.

2) Включає зміну залишків коштів бюджетів.

3) Дані попереднього періоду – за ІI квартал 2018 року.

Kaтегорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД Одиниця виміру Дата останніх розрахунків Останні дані
(грудень

2018 р.)

Дані попереднього періоду

(листопад

2018 р)

Операції центральних органів державного управління [1]
Доходи Млн. грн.

Грудень

2018

84 846,6

95 849,2

Видатки та кредитування за вирахуванням погашення Млн. грн.

Грудень

2018

143 910,8

89 866,2

Загальний дефіцит (-) / профіцит (+) Млн. грн.

Грудень

2018

-59 064,3

5 983,0

Фінансування Млн. грн.

Грудень

2018

59 064,3

-5 983,0

За рахунок зовнішніх джерел Млн. грн.

Грудень

2018

20 256, 5

35 929,4

За рахунок внутрішніх джерел [2], у тому числі:
Млн. грн.

Грудень

2018

38 807,8

-41 912,4

надходження від приватизації державного майна Млн. грн.

Грудень

2018

93,8

39,9
Довідково:

Операції Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування [3]
(без коштів з державного бюджету та взаємних розрахунків фондів)

Доходи Млн. грн ІІІ кв. 2018

57 451,7

59 253,7

Видатки Млн. грн

ІІІ кв. 2018

62 617, 1

64 636, 0

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити