Операції центральних органів державного управління

4/26/19

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в “Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду”. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.
Координатором поширення даних, відповідно до вимог Спеціального стандарту МВФ, в Україні визначено Державну службу статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/imf/imf.html

Kaтегорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД Одиниця виміру Дата останніх розрахунків Останні дані
(березень

2019 р.)

Дані попереднього періоду

(лютий 2019 р.)

Операції центральних органів державного управління [1]
Доходи Млн. грн.

Березень 2019

85 853,0

70 220,0

Видатки та кредитування за вирахуванням погашення Млн. грн.

Березень 2019

98 311,0

71 994,0

Загальний дефіцит (-) / профіцит (+) Млн. грн.

Березень 2019

-12 458,0

-1 774,0

Фінансування Млн. грн.

Березень 2019

12 458,0

1 774,0

За рахунок зовнішніх джерел Млн. грн.

Березень 2019

18 593,2

-858,9

За рахунок внутрішніх джерел [2]
Млн. грн.

Березень 2019

-6 135,2

2 632,9

Довідково:

Операції Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування [3]
(без коштів з державного бюджету та взаємних розрахунків фондів)

Доходи Млн. грн ІV кв. 2018

65 624,6

57 444,6

Видатки Млн. грн

ІV кв. 2018

58 295,7

62 609,9

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в “Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду”. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

Примітки:
1) Сектор центральних органів державного управління включає Державний бюджет України; дані наводяться за методологією МВФ (GFSM 1986, окрім доходів від приватизації, що обліковуються як
фінансування) та без урахування інформації з тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 2) Включає зміну залишків коштів бюджетів.
3) За попередніми даними фондів державного пенсійного та соціального страхування; дані попереднього
періоду – за IІI квартал 2018 року.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити