Операції центральних органів державного управління

6/26/19

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в “Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду”. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

Kaтегорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД Одиниця виміру Дата останніх розрахунків Останні дані
(травень

2019 р.)

Дані попереднього періоду

(квітень 2019 р.)

Операції центральних органів державного управління [1]
Доходи Млн. грн.

Травень 2019

104 156,5

111 925,7

Видатки та кредитування за вирахуванням погашення Млн. грн.

Травень 2019

94 783,1

87 485,3

Загальний дефіцит (-) / профіцит (+) Млн. грн.

Травень 2019

9 373,3

24 440,4

Фінансування Млн. грн.

Травень 2019

-9 373,3

-24 440,4

За рахунок зовнішніх джерел Млн. грн.

Травень 2019

-33 063,0

706,7

За рахунок внутрішніх джерел [2]
Млн. грн.

Травень 2019

23 689,6

-25 147,1

Довідково:

Операції Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування [3]
(без коштів з державного бюджету та взаємних розрахунків фондів)

Доходи Млн. грн І кв. 2018

62 677,9

65 624,6

Видатки Млн. грн

І кв. 2018

62 819,7

58 295,7

Примітки:
1) Сектор центральних органів державного управління включає Державний бюджет України;дані наводяться за методологією МВФ (GFSM1986, окрім доходів від приватизації, що обліковуються як фінансування) та без урахування інформації з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
2)Включає зміну залишків коштів бюджетів.
3)Дані попереднього періоду – за IV квартал 2018 року.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити