Операції центральних органів державного управління

11/29/18

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в “Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду”. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.
Координатором поширення даних, відповідно до вимог Спеціального стандарту МВФ, в Україні визначено Державну службу статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/imf/imf.html

Примітки:

1) Сектор центральних органів державного управління включає Державний бюджет України; дані наводяться за методологією МВФ (GFSM 1986, окрім доходів від приватизації, що обліковуються як фінансування) та без урахування інформації з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Дані за вересень 2018 року уточнені за квартальною звітністю Держказначейства.

2) Включає зміну залишків коштів бюджетів.

3) Дані попереднього періоду – за ІI квартал 2018 року.

Kaтегорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД Одиниця виміру Дата останніх розрахунків Останні дані
(листопад

2018 р.)

Дані попереднього періоду

(жовтень

2018 р)

Операції центральних органів державного управління [1]
Доходи Млн. грн.

Листопад

2018

72 621,2

67 228,2

Видатки та кредитування за вирахуванням погашення Млн. грн.

Листопад

2018

71 483,0

86 330,7

Загальний дефіцит (-) / профіцит (+) Млн. грн.

Листопад

2018

1 138,2

-19 102,5

Фінансування Млн. грн.

Листопад

2018

-1 138,2

19 102,5

За рахунок зовнішніх джерел Млн. грн.

Листопад

2018

-436,3

458,1

За рахунок внутрішніх джерел [2], у тому числі:
Млн. грн.

Листопад

2018

-701,9

18 644,4

надходження від приватизації державного майна Млн. грн.

Листопад

2018

57,8

2,0

Довідково:

Операції Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування [3]
(без коштів з державного бюджету та взаємних розрахунків фондів)

Доходи Млн. грн ІІ кв. 2018

59 253,7

51 108,3

Видатки Млн. грн

ІІ кв. 2018

64 636,0

55 216,7

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити