Міністерство фінансів вітає рішення рейтингової агенції S&P щодо підтвердження довгострокового суверенного кредитного рейтингу України за зобов’язаннями в іноземній та національній валютах на рівні В-/В та по національній шкалі uaВВВ-

12/14/15

Підтвердження рейтингів є прямим та позитивним результатом проведення Україною реструктуризації зовнішнього боргу в поточному році, яку було успішно завершено 12 листопада випуском нових облігацій.

Завдяки проведеній реструктуризації, Україні вдалося одразу знизити суму боргу на 3 млрд. дол. США та відтермінувати виплату 8,5 млрд. дол. США на період після 2018 р.

Рішення агентства S&P слідує за рішенням агенцій Fitch і Moody’s щодо підвищення довгострокового суверенного кредитного рейтингу України з рівня «Обмежена можливість дефолту» до рівня ССС, та з рівня Са до Саа3 відповідно.


Ці повідомлення засвідчують результат зусиль, спрямованих на забезпечення зменшення боргового тиску на економіку України і, таким чином, можливості повернутися до економічного зростання вже у 2016 р.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити