Міністерство фінансів України повідомляє про проведення серед банків відбору первинних дилерів, відбір відбудеться 14 липня 2017 року

6/29/17


1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року № 363 «Про запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів» (із змінами) та наказів Міністерства фінансів України від 10 червня 2009 року № 757 «Про затвердження Порядку відбору та функціонування первинних дилерів» та від 21 липня 2009 року № 918
«Про затвердження складу комісії з відбору та оцінки функціонування первинних дилерів і примірного договору про співпрацю на ринку державних цінних паперів» (із змінами) Міністерство фінансів України повідомляє про проведення відбору первинних дилерів.
2. До участі у відборі запрошуються банки, які відповідають таким вимогам (далі – учасники):
- мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;
- мають сплачений статутний капітал, еквівалентний не менш як 10 млн. євро;
- мають практичний досвід роботи на ринку облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП) (загальний обсяг торгівлі ОВДП становить не менш як 1 млрд. гривень).

3. Учасники у термін до 18.00 13 липня 2017 року подають до Мінфіну за адресою: вул. Межигірська, 11 кім. 529 в одному примірнику:
- заяву про участь у відборі, підписану офіційно уповноваженою особою та завірену печаткою;
- документ, що підтверджує сплачений статутний капітал, еквівалентний не менш як 10 млн. євро;
- завірену копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами;
- інформацію про загальний обсяг торгівлі ОВДП, який повинен становити не менш як 1 млрд. гривень – довідку, надану Національним банком України та завірену його печаткою (оригінал або копію, завірену в установленому порядку).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться напис «Для участі у відборі первинних дилерів».

Відповідальним за зв’язки з учасниками щодо подання заяв про участь у відборі є:
Кириченко Андрій Васильович, тел.: 8 (044) 201-56-09, факс 8 (044) 463-68-55,
e-mail: kirichenkoav@minfin.gov.ua

Після зазначеного терміну заяви від учасників не приймаються.

4. Наступного дня після завершення подання документів комісія з відбору та оцінки функціонування первинних дилерів (далі – комісія) здійснює оцінку учасників. Обсяги придбання ОВДП в розмірі 1 млн. гривень оцінюються як 0,001 бала за умови, якщо загальний обсяг торгівлі ОВДП становить не менш як 1 млрд. гривень.

Результат відбору та оцінка учасників оголошується шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті Міністерства фінансів України не пізніше
17 липня 2017 року.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити