​Інформація щодо реалізації Проекту «Ґендерне бюджетування в Україні» на рівні місцевих бюджетів (станом на 1 липня 2018 року)

7/12/18

Проект «Ґендерне бюджетування в Україні» (далі – ҐОБ) розпочав свою роботу в Україні з 2013 року, завершення реалізації – 2018 рік, з подальшим продовженням до 31 грудня 2021 року.

Проект реалізується за фінансової підтримки Уряду Королівства Швеції через Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA) для забезпечення консультативної підтримки Міністерства фінансів України у процесі впровадження ґендерно-чутливого бюджетування в України.

На сьогодні це найбільший проект у світі із впровадження ҐОБ, метою якого є підвищення економічної ефективності і результативності видатків бюджету, що враховують потреби чоловіків і жінок та їх різних груп. Системний підхід до застосування ҐОБ на державному і місцевому рівні поєднує фінансовий та соціальний аспекти бюджету, а також сприяє скороченню ґендерних розривів в Україні.

У ході реалізації заходів Проекту забезпечено:
– проведення навчальних заходів, нарад та консультацій з питань практичного впровадження ГОБ на місцевому рівні;
– проведення ґендерного бюджетного аналізу, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо запровадження ҐОБ на рівні місцевих бюджетів, у тому числі пропозицій стосовно внесення змін до нормативно-правових актів;
– вивчення міжнародного досвіду у сфері впровадження ҐОБ;
– здійснення інформаційно-просвітницьких заходів.

Впродовж 2015-2018 років у всіх областях (окрім Луганської та Донецької-інший формат співпраці) та м. Києві створено за розпорядженням голів ОДА робочі групи, які здійснюють ряд заходів щодо впровадження ҐОБ в їх регіонах:

– проводять ґендерний бюджетний аналіз програм (цільових, бюджетних), які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

– за результатами аналізу розробляють рекомендації і пропозиції щодо врахування ґендерних аспектів у нормативно-правових актах, які регулюють відносини у відповідних галузях, програмах, статистичній та адміністративній звітності та документах, що застосовуються в бюджетному процесі. Врахування цих пропозицій та рекомендацій дозволить зробити видимим те, як по-різному заходи бюджетних програм впливають на людей залежно від їх статі, віку, місця проживання, а також дозволить виміряти вплив цих заходів на скорочення ґендерних розривів;
– проводять різні заходи щодо поширення знань про ҐОБ серед інших учасників бюджетного процесу.
Впродовж 2015-2018 року проведено аналіз 85 програм: (2015 – 11 програм, 2016 – 23, 2017 – 25; 2018 – 26) в галузі освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, культури і мистецтва, молодіжної політики та фізичної культури і спорту.

Впродовж цього періоду аналіз програм проводився за 45 напрямами видатків місцевих бюджетів (н/д, професійно-технічна освіта, розвиток дитячо-юнацького спорту, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань і т.д.).

За 4 роки МОН, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт та Державна служба статистики, за рекомендаціями робочих груп з регіонів, внесли багато змін до адміністративної та статистичної звітності, документів, що регулюють відносити в тій чи іншій галузі щодо врахування ґендерних аспектів.

За підтримки Проекту Департамент місцевих бюджетів та галузеві департаменти Міністерства фінансів України опрацювали пропозиції робочих груп з ҐОБ регіонів щодо внесення змін та врахування ґендерних аспектів до зведення планових та фактичних показників, по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів.

Для того, щоб виміряти результати підтримки в областях і рівень змін у бюджетних документах щодо врахування ґендерних аспектів, здійснено аналіз затверджених паспортів бюджетних програм на 2018 рік щодо врахування пропозицій та рекомендацій, які були підготовлені за наслідками ґендерного бюджетного аналізу програм проведеного у 2017 році. Результати аналізу показали, що у 60 паспортах бюджетних програм, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, на 2018 рік включено рекомендації Робочих груп щодо врахування ґендерних аспектів. Це чіткі свідчення змін після проведення ґендерного бюджетного аналізу програм.

У 2018 році Проект розширив сферу своєї діяльності на такі адміністративно-територіальні рівні, як міста обласного значення, райони та об’єднані територіальні громади з метою повної інтеграції ґендерно-орієнтованого методу бюджетування в бюджетний процес на місцевому рівні задля забезпечення принципу єдності бюджетної системи. Навчання представників цих адміністративно-територіальних одиниць відбулось уже у Чернівецькій області та м. Києві (для представників районних в місті Києві державних адміністрацій). Залучення інших областей планується впродовж ІІ півріччя 2018 року та у 2019-2021 роках.

У 2017-2018 роках працює Школа тренерів з ҐОБ з числа державних службовців, мета якої надання базових знань та формування навичок з планування та проведення тренінгів з ґендерно-орієнтованого бюджетування для учасників бюджетного процесу.

Проект підтримує видання збірників «Чоловіки і Жінки» в областях. Так, у 2015 р. – у 5; 2016 р. – у 6; 2017 р. – у 7; 2018 – у 10 регіонах підтримано ініціативу випуску цих збірників.


Завантажити презентацію

Завантажити інфографіки

Завантажити посібник №1

Завантажити посібник №2

Завантажити інформаційний бюлетень №1

Завантажити інформаційний бюлетень №2

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити