Реформування освіти

В чому проблема?
На сьогоднішній день у сфері освіти склався цілий пласт проблем, що потребують системного вирішення. До них належать: незадовільний рівень середньої освіти, відсутність доступу учнів сільської місцевості до якісної освіти, падіння престижності професії вчителя та девальвація її на ринку праці та неефективне використання бюджетних коштів.

В рамках Бюджетної реформи Мінфін ініціював зміни у фінанансуванні освіти, які покликані стимулювати системну реформу всієї галузі. Так Міністерство фінансів працює в команді з Міністерством освіти та науки, а також з громадськими експертами для того, щоб зробити освіту в Україні більш якісною. Особливий акцент робиться на покращенні середньої та технічної освіти.

Стратегічна ціль

Реформування системи фінансування освіти України, завдяки чому підвищиться ефективність державних витрат та буде забезпечено потреби суспільства і економіки у висококваліфікованих фахівцях.

Що вже зроблено?
Визначивши освіту одним з пріоритетних напрямків бюджету, Уряд в проекті держбюджету-2017 передбачив:
- Зростання витрат зведеного бюджету на освіту на 21 млрд. грн в порівнянні з 2016 роком
- Зростання заробітної плати вчителів на 33,5% в порівнянні з 2016 роком.
- Врахування в освітній субвенції 1,6 млрд. грн на здобуття повної загальної освіти в професійно-технічних навчальних закладах. Тобто виділення державою коштів на здобуття середньої освіти студентами профтехучилищ (на відміну від 2016 року, коли це не було враховано).
- Спрямування коштів освітньої субвенції виключно на виплату заробітної плати вчителям. З метою підвищення якості освіти фокусуємось на фінансуванні саме освітніх послуг, а не приміщень.
- Створення 137 опорних шкіл задля забезпечення доступу дітей з сільської місцевості до якісної освіти.
- Виділення 393 млн.грн. для забезпечення учнів безкоштовними підручниками, що має повністю задовольнити потребу в них.
- Створення Фонду вирівнювання для тих громад, дохідна база яких є недостатньою для повноцінного утримання закладів середньої освіти. Якщо розмір доходів місцевої громади, в силу територіальних особливостей, не дозволяє в повній мірі забезпечувати потреби шкільних закладів, держава передбачила для таких громад виділення додаткової дотації в розмірі 14,9 мільярдів грн.

Що далі?

Міністерство фінансів продовжує працювати спільно з Міністерством освіти та науки, представниками експертних кіл над реформуванням системи освіти.
- Підвищення престижу професії вчителя. Завдання Уряду полягає у створенні системної мотивації через зарплати, підвищення кваліфікації, залучення до професії молодих фахівців.
- Покращення якості освітніх послуг.

Вища освіта

- Надання ВНЗ фінансової автономії, водночас підвищивши вимоги до результатів їхньої діяльності, прозорості прийняття ними рішень щодо використання коштів;

- Створення нової системи фінансування стипендій
- Створення належного зв’язку між ринком праці та системою вищої освіти.

Професійна освіта

- Створення умов для якісної підготовки робітничих кадрів, які здатні задовольнити вимоги сучасного ринку праці регіону, забезпечення рівного доступу до професійної (професійно-технічної) освіти.
- Визначення нового механізму формування державного, регіонального та галузевого замовлення на підготовку кадрів відповідно до реальних потреб економіки, регіональних ринків праці та запитів суспільства
- Створення місцевих рад з представників працедавців, навчальних закладів, місцевої влади задля визначення стратегії розвитку професійної освіти регіону;

Загальна середня освіта

- Оптимізація закладів шкільної мережі та розвиток мережі опорних шкіл, що дозволить підвищити якість середньої освіти для дітей, які навчаються в маленьких містечках і селищах. Це дасть можливість сільським дітям на подальше отримання більш вищої освіти та кращі кар'єрні перспективи - а відтак, і на кращу якість життя.


Останні оновлення по цій темі

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити