Гарантований державою борг

Гарантований державою борг - загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України щодо повернення отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями.

Законодавчо регламентовано, що сума боргових зобов’язань суб’єктів господарювання (виключно резидентів України), за якими надано державні гарантії, котрі отримані, але непогашені на звітну дату, підпадає під поняття “гарантований державний борг”. У разі, якщо суб’єкт господарювання не в змозі погасити таку суму боргу, фінансова відповідальність за його погашення переходить на державний бюджет.

Надання державних гарантій спрямовано на підтримку реалізації проектів соціально-економічного розвитку і є однією з найбільш поширених форм фінансової підтримки у розбудові інфраструктури.

З метою підвищення ефективності цього процесу, Мінфін здійснює комплекс заходів, спрямованих на ідентифікацію та проведення оцінки ризиків, їх мінімізацію, а також на здійснення моніторингу рівня зазначених ризиків для зменшення витрат державного бюджету на виконання гарантійних зобов'язань.

Для кожного з проектів, де держава виступає гарантом, здійснюється аналіз його доцільності та відповідності державним завданням і пріоритетам.Нова політика у наданні державних гарантій, яку розпочато з другої половини 2014 року полягає у тому, що вони надаються не на проїдання, а переважно за проектами розвитку, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

Надання державних гарантій спрямовано на підтримку реалізації проектів соціально-економічного розвитку і є однією з найбільш поширених форм фінансової підтримки у розбудові інфраструктури.З метою підвищення ефективності цього процесу, Мінфін здійснює комплекс заходів, спрямованих на ідентифікацію та проведення оцінки ризиків, їх мінімізацію, а також на здійснення моніторингу рівня зазначених ризиків для зменшення витрат державного бюджету на виконання гарантійних зобов'язань.

Для кожного з проектів, де держава виступає гарантом, здійснюється аналіз його доцільності та відповідності державним завданням і пріоритетам.Нова політика у наданні державних гарантій, яку розпочато з другої половини 2014 року полягає у тому, що вони надаються не на проїдання, а переважно за проектами розвитку, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

Нічого не знайдено.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити