Macroeconomic outlook

Аналіз поточної макроекономічної ситуації – це важливий елемент системи прийняття управлінських рішень для Міністерства фінансів України, адже розуміння розвитку економіки дає уявлення про джерела формування бюджету та у деяких випадках є сигналом для корегування економічної чи податково-бюджетної політики.

Аналіз макроекономічних показників є важливим для побудови реалістичних прогнозів соціального і економічного розвитку, які слугують надійною базою для розрахунку бюджетних показників.

Саме тому Міністерство фінансів України здійснює постійний моніторинг соціального і економічного розвитку, на підставі якого публікує інформаційно-аналітичні та презентаційні матеріали щодо поточної макроекономічної ситуації.

You can mark the parts of text you like, which will be available at the link in the address bar of your browser

You can mark the parts of text you like, which will be available at the link in the address bar of your browser