Міністерство фінансів України
[повернутись

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку як сировина для хімічної промисловості..."
18.05.2012 | 11:16 | Міністерство фінансів України

ПРОЕКТ

 

 

 

 

Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку як сировина для хімічної промисловості, форм Довідки про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості, Довідки про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості, та Журналу обліку погашення податкових векселів

 

 

Відповідно до підпунктів 229.4.9 і 229.4.11 пункту 229.4,  підпунктів 229.5.11 і 229.5.13 пункту 229.5 статті 229 розділу VІ Податкового кодексу України, статті 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів з метою використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1068,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Затвердити такі, що додаються:

Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку як сировина для хімічної промисловості;

Довідку векселедавця про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості;

Довідку векселедавця про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості;

Журнал обліку погашення податкових векселів.

2.      Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Воронцова Л. О.):

2.1. Забезпечити створення та належну організацію роботи податкових постів на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку як сировина для хімічної промисловості;

2.2. Провести у встановленому порядку спільні наради:

- з представниками територіальних органів Держмитслужби щодо координації дій та взаємообміну інформацією при здійсненні контролю за цільовим використанням нафтопродуктів, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку як сировина для хімічної промисловості;

- з керівниками та відповідальними особами підприємств – виробників, що використовують нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості, щодо узгодження організаційних заходів для забезпечення ефективної роботи податкових постів;

2.3. Надати Департаменту розвитку та модернізації Державної податкової служби України узгоджену заявку на розробку програмного забезпечення ведення Журналу обліку погашення податкових векселів у термін, визначений у технічному завданні.

3. Департаменту розвитку та модернізації Державної податкової служби України (Охтень О. І.) розробити програмне забезпечення ведення Журналу обліку погашення податкових векселів у термін, визначений у технічному завданні.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Воронцова Л. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5.  Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

 

Міністр                                                                                             Ю. КОЛОБОВ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

_____________2012 року №______

 

 

 

 

ПОРЯДОК

роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку як сировина для хімічної промисловості

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку як сировина для хімічної промисловості (далі – Порядок) визначає механізм здійснення контролю за цільовим використанням нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТЗЕД), реалізованих за нульовою ставкою акцизного податку або ввезених на митну територію України без сплати акцизного податку (далі – нафтопродукти), що використовуються виробниками як сировина у хімічній промисловості, за переліком та у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

1.2. Режим роботи податкових постів визначається органом державної податкової служби (далі – орган ДПС) за місцезнаходженням підприємства, що використовує нафтопродукти як сировину у хімічній промисловості.

У разі зберігання нафтопродуктів у територіально відокремленому місці від підприємства, що використовує нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості, контрольні пости державних податкових інспекцій діють за місцем його розташування.

1.3. Орган ДПС за місцезнаходженням підприємства – виробника, що використовує нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості (далі – підприємство-виробник), призначає свого представника (представників) на податковий пост такого підприємства (далі – представник органу ДПС на податковому посту), який здійснює постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості.

1.4. Склад представників органу ДПС на податкових постах підприємств-виробників затверджується відповідним наказом органу ДПС.

Цим наказом також визначаються порядок роботи та контролю за роботою представників органу ДПС на податкових постах (відповідає режиму роботи підприємства-виробника) та заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні для забезпечення ефективного контролю.

Копія наказу про призначення представників органу ДПС на податковий пост надсилається керівнику підприємства-виробника, який у триденний строк зобов'язаний видати відповідний наказ, яким передбачено створення належних умов для ефективної роботи представників органів ДПС на податкових постах.

1.5. Відповідні органи ДПС контролюють роботу податкових постів на підприємствах – виробниках, що використовують нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості, та згідно з наданою інформацією таких постів проводять аналіз діяльності підприємства-виробника щодо цільового використання нафтопродуктів.

1.6. Прийом нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості від виробника або ввезених на митну територію України підприємством-виробником обов'язково здійснюється за участю представника органу ДПС на податковому посту такого підприємства.

1.7. Представники органу ДПС на податковому посту підприємства-виробника несуть відповідальність за розголошення комерційної таємниці у порядку, встановленому законодавством.

2. Завдання та функції представників органів ДПС на податкових постах

2.1. Основним завданням представників органів ДПС на податкових постах підприємств-виробників є здійснення постійного безпосереднього контролю за   цільовим використанням нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва у хімічній промисловості та недопущення нецільового використання отриманих нафтопродуктів.

2.2. Відповідно до покладених завдань представники органу ДПС на податкових постах підприємств-виробників:

2.2.1. Здійснюють контроль за:

своєчасністю та повнотою складського і бухгалтерського обліку нафтопродуктів, які надходять як сировина для виробництва у хімічній промисловості;

зберіганням та цільовим використанням нафтопродуктів, які надходять як сировина для виробництва у хімічній промисловості;

обсягами надходження нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості;

відповідністю обсягів витрачених на виробництво нафтопродуктів, обсягам виготовленої продукції хімічної промисловості на основі первинних документів;

2.2.2. Беруть участь у проведенні щомісячної інвентаризації залишків отриманих та ввезених нафтопродуктів і виробленої продукції хімічної промисловості;

2.2.3. Погоджують Довідку векселедавця про цільове використання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості;

2.2.4. Надають керівнику підприємства-виробника пропозиції щодо усунення виявлених порушень установленого законодавством порядку ведення обліку та зберігання нафтопродуктів для виробництва у хімічній промисловості;

2.2.5. Ведуть Контрольний журнал реєстрації отримання (ввезення) та використання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості  (далі –Контрольний журнал) (додаток 1 до цього Порядку).

2.3. При отриманні нафтопродуктів підприємством-виробником представник органу ДПС на податковому посту робить відмітку у товарно-транспортній накладній про погодження ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" і особистого підпису та вчиняє запис у Контрольному журналі, який повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою органу ДПС.

Представник органу ДПС на податковому посту підприємства-виробника протягом трьох робочих днів надсилає Довідку про отримання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості (додаток 2 до цього Порядку) до органу ДПС за місцезнаходженням підприємства, яке відпустило нафтопродукти, про що робиться відповідна відмітка у Контрольному журналі.

2.4. У разі виявлення випадків непроведення оприбуткування, неповного оприбуткування або нецільового використання нафтопродуктів органи ДПС вживають відповідних заходів щодо сплати підприємством-виробником акцизного податку згідно із підпунктом 212.1.7 пункту 212.1. статті 212, підпунктом 229.4.16 пункту 229.4 та підпунктом 229.5.18 пункту 229.5 статті 229 розділу VІ Податкового кодексу України.

 

 

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку                               М. О. Чмерук

 

 

 

 

Завантажити додатки

 

[повернутись