Головна сторінка Інтернет-ресурси 07 жовтня 2015
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Жовтень 2015
пн вт ср чт пт сб нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Державний бюджет  »  Місцеві бюджети  »  Реформа міжбюджетних відносин  »  Тематична група “Регіональний розвиток та реформа міжбюджетних відносин”Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
24.03.2011 | 16:08 | Міністерство фінансів України версія для друку

Trezub1

 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 

 

 
 


НАКАЗ

02.08.2010                                                                                                 №805

 

Київ

 

Про затвердження  Основних

підходів до запровадження

програмно-цільового   методу

складання та виконання

місцевих бюджетів

 

  Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (далі – Основні підходи),                  що додаються.

2. Департаменту  місцевих бюджетів (Карп Г.В.) забезпечити:

доведення  Основних підходів до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, Головного  фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації, Державного казначейства України;

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласних державних адміністрацій, Головному  фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансовому управлінню Севастопольської міської державної адміністрації, Державному казначейству України при впровадженні програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів керуватися Основними підходами, затвердженими цим наказом.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кузькіна Є.Ю.

 

 

Міністр                                                                 Ф. ЯРОШЕНКО

  

 

    

ЗАТВЕРДЖЕНО                                 

Наказ Міністерства фінансів України

_________2010 № _________

 

 

 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ

до запровадження програмно-цільового методу

складання та виконання місцевих бюджетів

 

 

             І. Передумови

Законодавчими передумовами запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (далі – ПЦМ) є завдання, визначені у Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р, Декларації цілей та завдань бюджету на 2011 рік (Бюджетній декларації), схваленій постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2010 № 315,  Програмі економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Ефективне управління видатками бюджету є важливою частиною бюджетної політики. ПЦМ є дієвим інструментом, який забезпечує  планування та виконання бюджету на середньострокову перспективу, орієнтований  на досягнення мети відповідно до встановлених  пріоритетів.

На сьогодні ПЦМ застосовується на рівні державного бюджету і в певній мірі дозволяє відстежити ефективність і результативність витрачання бюджетних коштів шляхом використання інформації щодо результативних показників та іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання паспортів бюджетних програм.  Отже, існує можливість відстеження відповідності витрат з бюджету цілям і завданням держави, що є основою  оцінки   ефективності здійснених витрат.

Відповідно до Бюджетного кодексу одним із принципів, на якому ґрунтується бюджетна система України, є принцип єдності, який забезпечується, зокрема, єдиною правовою базою, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів.

При застосуванні ПЦМ тільки на рівні державного бюджету цей принцип  не реалізується у повному обсязі в частині застосування єдиної бюджетної класифікації, оскільки на рівні державного бюджету застосовується програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету, а на рівні місцевих бюджетів – тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів.

З огляду на значну соціальну складову місцевих бюджетів запровадження ПЦМ на рівні місцевих бюджетів дасть змогу значно підвищити ефективність використання бюджетних механізмів для досягнення стратегічних цілей держави у сфері освіти, охорони здоров’я, фізичної культури, соціального захисту та культури й відстежувати обсяг і якість послуг, що надаються.

Застосування бюджетування, орієнтованого на результат, є однією із вимог для країн – членів ЄС. З огляду на актуальність євроінтеграційних процесів в Україні застосування ПЦМ на місцевому рівні є одним із необхідних кроків у цьому напрямі.

На сьогодні Міністерством фінансів України здійснено підготовчу роботу із розробки методологічної бази застосування ПЦМ на рівні місцевих бюджетів. На замовлення Міністерства фінансів України провідними експертами країни реалізовано науково-дослідну роботу «Теоретико-методологічні засади запровадження програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів», де відпрацьовано основні методологічні документи, необхідні для застосування ПЦМ.

 

ІІ. Шляхи запровадження

 

Найбільш готовими до запровадження ПЦМ з економічної, політичної та матеріально-ресурсної позицій є бюджети Автономної Республіки Крим, обласні бюджети та бюджети міст обласного значення, тому доцільно розпочинати впровадження ПЦМ саме на цьому рівні.

Щодо бюджетів інших рівнів, то застосування ПЦМ може бути ефективним після проведення попередньої навчальної та матеріально-технічної роботи.

Запровадження ПЦМ на рівні місцевих бюджетів потребує підготовчого етапу, в ході якого необхідно виконати такі завдання:

             створити нормативно-правову та методологічну бази;

            провести навчання кадрів на рівні місцевих фінансових органів, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

            здійснити відповідне матеріально-технічне забезпечення переходу                до ПЦМ.

Протягом 2009–2010 років проведено підготовчий етап із запровадження ПЦМ у сорока трьох  місцевих бюджетах у трьох областях (Житомирській, Львівській, Луганській), Автономній Республіці Крим (далі – пілотні регіони), відібраних на засіданнях Міжвідомчої робочої групи з проведення підготовчої роботи із розроблення методологічних засад запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів, створеної відповідно до наказу Міністерства фінансів України від  23.05.2008 № 716 (далі – Міжвідомча робоча група).

Зазначені області представляють центральний, східний, західний та південний регіони України, що дасть змогу, по-перше, враховувати регіональні відмінності при створенні типового переліку бюджетних програм та показників їх виконання, по-друге, використовувати їх як кластерні центри при подальшому поширенні ПЦМ на місцевому рівні.

У  2011–2012 роках доцільно долучити до впровадження ПЦМ усі обласні, районні бюджети, бюджети міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення пілотних регіонів та бюджет міста Києва,  з 2013 року – бюджети об’єднань територіальних громад, що будуть створюватись згідно із законом.

З 2014 року ПЦМ поширюється на усі  місцеві бюджети.

До 2014 року місцеві бюджети складаються та виконуються як за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, так і  за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, відповідно до чого формування звітності про виконання місцевих бюджетів здійснюється за вищезазначеними ознаками за допомогою  доопрацьованого  програмного забезпечення Державного казначейства України.

З 2014 року забезпечується перехід на формування звітності про виконання місцевих бюджетів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

 

ІІІ. Етапи запровадження

 

Запровадження ПЦМ на рівні місцевих бюджетів має проводитись у три етапи:        

 

 

І етап – до 2011 року

 

Проведення необхідної підготовчої роботи з методології та запровадження ПЦМ на місцевому рівні. Запровадження ПЦМ на місцевому рівні в пілотних бюджетах.

 

           ІІ етап – 2011–2013 роки

 

           Запровадження планування та виконання бюджетів пілотних регіонів (крім бюджетів сіл, селищ, міст районного значення) та бюджетів об’єднань територіальних громад, що будуть створюватись згідно із законом, за ПЦМ.

 

           ІІІ етап – 2014 рік

 

          Запровадження складання та виконання місцевих бюджетів за  ПЦМ.

 

            IV. Завдання та заходи з реалізації

 

4.          Завдання І етапу           

            Затвердження бюджетних програм у галузі освіти та охорони здоров’я відповідними місцевими радами пілотних регіонів. Удосконалення методологічної бази впровадження ПЦМ у місцевих бюджетах, розробка системи моніторингу й оцінки виконання бюджетних програм. Обробка даних щодо ходу реалізації першого етапу.

Заходи з реалізації:

1.   Розробка форм основних документів, які використовуватимуться при запровадженні ПЦМ у місцевих бюджетах, та інструкцій щодо їх заповнення.

2.               Розробка типових переліків бюджетних програм, результативних показників їх виконання за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

3.               Розробка та прийняття спільних наказів Міністерства  фінансів України і галузевих міністерств щодо затвердження типових переліків бюджетних програм, результативних показників їх виконання за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

4.               Розробка системи моніторингу та оцінки виконання бюджетних  програм місцевих бюджетів.

5.               Видання наказу Міністерства фінансів України щодо затвердження  Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів,  Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів,  квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки їх ефективності, форми паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, форми квартального (річного) звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

6.   Затвердження по 43 бюджетах пілотних регіонів схвалених Міжвідомчою групою, відповідними місцевими радами бюджетних програм у галузі освіти та охорони здоров’я.

7.               Затвердження паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів.

8.               Розробка  нової  відомчої  класифікації  видатків  та  кредитування для місцевих  бюджетів та типового кодифікатора нумерації типового переліку бюджетних програм.

9.               Розробка структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

10.            Здійснення підготовчого етапу для запровадження формування звітності про виконання місцевих бюджетів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

11.            Проведення навчання у пілотних регіонах для представників фінансових управлінь, головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, працівників територіальних органів Державного казначейства України.

12.             Проведення аналітичного та методологічного дослідження ходу реалізації першого етапу впровадження ПЦМ на місцевому рівні.

13.            Проведення публічних заходів.

 

    5.  Завдання ІІ етапу

            Запровадження ПЦМ у бюджетах пілотних регіонів (крім сільських, селищних, міських міст районного значення бюджетів) та бюджетах об’єднань територіальних громад, що будуть створюватись згідно із законом. Здійснення оцінки ефективності та результативності виконання бюджетних програм, удосконалення нормативно-правової та методологічної баз. Проведення навчання.

              Заходи з реалізації:

1.               Затвердження бюджетних програм відповідними  місцевими радами пілотних регіонів (крім бюджетів сіл, селищ, міст районного значення)  та  об’єднань територіальних громад, що будуть створюватись згідно із законом.

2.          Затвердження нової відомчої класифікації видатків та кредитування для місцевих бюджетів та типового кодифікатора нумерації типового переліку бюджетних програм. Затвердження структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

3.          Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази з урахуванням результатів запровадження ПЦМ на рівні місцевих бюджетів.

4.          Удосконалення форм казначейського обслуговування.

5.          Затвердження паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів.

6.          Підготовка звітів про виконання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів.

7.          Здійснення моніторингу виконання бюджетних програм місцевих бюджетів, проведення оцінки ефективності та результативності їх виконання.

8.          Внесення змін до програмного забезпечення в частині обслуговування місцевих бюджетів за ПЦМ.

9.          Проведення навчання представників фінансових управлінь, головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, працівників територіальних органів Державного казначейства України.

10.        Проведення аналітичного та методологічного дослідження ходу реалізації другого етапу впровадження ПЦМ на місцевому рівні.

11.        Проведення публічних заходів.

12.        Матеріально-технічне оснащення місцевих фінансових органів та   територіальних органів Державного казначейства України.

 

1.     Завдання     ІІІ етапу 

 Складання та виконання місцевих бюджетів  за ПЦМ. 

          Заходи з реалізації:

1.   Затвердження бюджетних програм відповідними місцевими радами.

2.   Формування звітності про виконання місцевих бюджетів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

3.   Доопрацювання та удосконалення програмного забезпечення в частині обслуговування місцевих бюджетів при запровадженні ПЦМ.

4.   Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази з урахуванням результатів І–ІІ етапів запровадження ПЦМ на рівні місцевих бюджетів.

5.   Затвердження паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів.

6.   Підготовка  звітів  про  виконання  паспортів  бюджетних програм місцевих бюджетів.

7.   Здійснення моніторингу виконання бюджетних програм, проведення оцінки ефективності та результативності бюджетних програм місцевих бюджетів.

8.   Проведення публічних заходів.

 

 

Директор Департаменту 
місцевих бюджетів                                                                                    Г.В. Карп
 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100